CZ | EN
Terénní » Měřicí systém XBase XBM » Základní vybavení

XBase XBM

 

Multiparametrický přenosný systém XBase XBM umožnuje současné měření až 4 libovolně volitelných elektrochemických a fyzikálních veličin (nejčastěji pH, O2, kyslík, REDOX, zákal, tlak, teplota aj.). V zásadě se jedná o přenosnou formu měřicího systému XBase XBC při zachování maximálního počtu možných fukcí. Přístroj splňuje požadavky krytí IP67 a je předurčen pro náročné terénní měření.

Je přenosný měřicí systém s krytím IP 67, proto je především používán pro měření v terénu a ve ztížených klimatických podmínkách. Systém umožňuje současné měření tří různých veličin (podle typu inteligentní sondy) s možností využití ponorných sond s krytím IP 68. Lze ovšem připojit i sondy  laboratorní. Při intervalu záznamu naměřených dat po 20 minutách může pracovat terénní přístroj XBM na svůj interní zdroj cca 1 měsíc. Pro dlouhodobé monitorování v terénu nebo četnější záznam dat lze dodat k přístroji záložní akumulátor, který prodlouží dobu monitorovaní.

 

Vlastnosti

Obecný popis multifunkčního systému XBase:

Většina technických prvků a specifik pro měření elektrochemických a fyzikálních veličin je totožná pro systémy XBase laboratorního, terénního ale i průmyslového typu.

Měřicí systém XBase využívá k měření inteligentní sondy připojené k stolnímu počítači (PC, Notebook), nebo ke kapesnímu počítači (PDA). Měřicí přístroj je tvořen především softwarem, čímž se odlišuje od všech dosud vyráběných měřicích přístrojů. Hlavní strategií při vývoji tohoto měřicího systému bylo vyrobit univerzální měřicí přístroj, na kterém lze měřit jakoukoliv veličinu, a nenutit uživatele k pořízení několika různých měřicích přístrojů (pH metrů, konduktometrů atd.).

S výhodou lze využít stávající PC, které je v dnešní době téměř na každém pracovišti. Zákazník si nyní může pořídit sestavu jakou momentálně potřebuje a v budoucnu ji může doplnit o další veličiny. Díky této univerzálnosti může tento měřicí přístroj nahradit jednoduché jednoúčelové měřicí přístroje i velmi složité kombinované měřicí přístroje nejvyšší třídy. Konstrukčně je systém řešen tak, že senzor (např. pH, ORP, ISE elektroda, vodivostní senzor, kyslíkový senzor, teplotní senzor, aj..) je připojen na měřicí hlavici. Tato sestava senzoru a měřicí hlavice se nazývá inteligentní sonda. Zde dochází k přeměně analogového signálu ze senzoru na digitální. Ten je přenášen kabelem  pomocí interface na počítač. Připojení  interface  je možné přes port  RS 232 (COM), nebo USB. U systému XBase XBM je interface vestavěn přímo do kapesního počítače (PDA). S každou měřenou veličinou je možno měřit i teplotu.

Systém XBase umožňuje:

 • Provádět měření na několika kanálech současně ( 4 kanály současně)
 • Práci více uživatelů s možností uchování jejich uživatelského nastavení
 • Měření většího počtu vzorků s možností uložení a pojmenování naměřených hodnot
 • Vysoká přesnost měření s velkým komfortem pro obsluhu
 • Uživatelské nastavení digitálního filtru a statistických výpočtů
 • Napěťové řízení titrace
 • Signalizaci překročení nastavených limitů
 • Funkce DATALOGERU umožňující sběr naměřených dat v nastavitelném intervalu a v reálném čase
 • Možnost exportu naměřených dat do jiných formátů (DBF, CSV, TXT)
 • Archivaci a tisk měřicích a kalibračních protokolů
 • Maximální podpora protokolu SLP (GLP)
 • Záznam a archivace všech činností které byly na systému prováděny
 • Poskytnutí naměřených dat dalším aplikacím (i po síti) pomocí rozhraní XBC Net nebo Modbus TCP

 

Tabulka kompatibility jednotlivých XBase hlavic

 XBC XBMXBP 
Laboratorní hlavice AnoÚprava konektoru
Zakázkový typ kabelu 
Bezdr. laboratorní hlaviceAnoNe Ne 
Ponorné hlaviceÚprava konektoru AnoAno 
Průmyslové hlaviceZakázkový typ kabelu Zakázkový typ kabelu Ano 
Ponorné multiparametrickéÚprava konektoru
 AnoAno 


Specifikace

Připojení sondkabelem
Počet připojených sond1 ÷ 3 (v případě multiparametrické sondy až 4)
Napájení sond

pomocí připojovacího kabelu

sondy jsou galvanicky oddělené od okolí

Podpora protokolu GLPano
Připojení k PCPDA je vybaven rozhraním nebo USB 2
Minimální požadavky na PC

volný port RS232 (COM) nebo USB,

MS Windows 2000, XP, Vista, 7

Uživatelská datová paměťspolečný i oddělený záznam
Kruhová datová paměť100hodnot / kanál
Perioda měřenínastavitelná,  1 ÷ 60 sec.
Dataloger - kapacita pamětiomezená kapacitou paměti PDA (16MB)1MB…asi 30000 hodnot
Dataloger - perioda záznamu2 sec. ÷ 24 hod.
NapájeníInterní akumulátor, dobíjení-externí zdroj 230VAC/12V DC
Rozsah pracovních teplot 0 °C ÷ 50 °C
Rozsah skladovacích teplot -10 °C ÷ 60 °C
KrytíIP67
Zálohování dat

Vnitřní paměť PDA

Přenosem dat na PC

Cena bez DPH19 981,00 Kč
Cena s DPH24 177,01 Kč
Počet