CZ | EN
Průmyslové » Směšovač plynů

GAS MIX 018

 

Zařízení GAS MIX 018 je navrženo pro regulaci koncentrace CO2 ve výstupní plynné směsi (vzduch a CO2).

Popis:

Systém GAS MIX 018 je řízen panelovým počítačem, který reguluje koncentraci plynu CO2 ve výstupní směsi (vzduch a CO2). Koncentrace CO2 v plynné směsi se měří pomocí optického senzoru v rozmezí 0-5%. Maximální výstupní průtok je z výroby nastaven a testován na 500 l/h. Požadovanou koncentraci CO2 ve výstupní směsi může uživatel nastavit v rozmezí 0 až 2(5)%. Tyto parametry lze měnit podle technických možností a požadavků zákazníka.

Podmínky nastavení:

Tlak na vstupu vzduchu nesmí být větší než tlak na vstupu CO2 (pozn. při vyrovnaném tlaku nelze již systém zregulovat, rozdíl by měl být min. 0,2 baru). Minimální vstupní hodnota tlaků by neměla být menší jak 1 bar. Při nižších vstupních tlacích systém nedosáhne požadovaného výstupního průtoku plynné směsi (500 l/h).

Cena na vyžádání