CZ | EN
Průmyslové » Měřicí systém XBase XBP » Základní vybavení

XBase XBP gsm

 

Magic XBP gsm je nadstavba universálního měřicího systému Magic XBP. Tato nadstavba umožňuje na základě změny měřených veličin odesílat textové zprávy (SMS) po síti GSM, a tím mít neustálý přehled o měřeném systému.

Základní program Magic XBP (který je vybaven funkcí XBP Net) je s nadstavbou Magic XBP gsm propojen pomocí protokolu TCP, pomocí něhož Magic XBP gsm přijímá naměřená data. Podle těchto dat spíná nebo vypíná pomyslné spínače. Stav těchto spínačů je zobrazován v hlavním okně pomocí imitace kontrolek. Na základě stavů těchto spínačů se pak odesílají textové zprávy (SMS) na předem určená telefonní čísla. Pokud je nastavený spínač aktivní, pošle se při dosažení nastaveného stavu SMS zpráva jen jednou. Další SMS by se poslala jen při překlopení do jiného stavu.

Program Magic XBP gsm je možno provozovat na počítači s programem Magic XBP nebo na jiném libovolném místě v síti. Podmínkou je samozřejmě propojení těchto počítačů do sítě s protokolem TCP a to, že počítač s programem Magic XBP gsm musí znát IP adresu počítače s programem Magic XBP (server). 

Magic XBP gsm a jeho využití:

  • Neustálá kontrola měřeného procesu pomocí mobilního telefonu, který má uživatel u sebe.
  • Hlášení nestandardních nebo havarijních stavů
  • Příklady jiných zákaznických aplikací:

Příkladů využití může být celá řada. Měřených dat je možno využít k regulaci sledovaného systému, nebo k archivaci získaných dat. Nabízí se také možnost vyhodnocení naměřených výsledků z několika různých míst nebo několika různých veličin do definovaného uživatelského formátu. Způsob (algoritmus) zpracování je čistě na straně zákazníka.

Společnost Gryf HB připravila prozatím tyto nadstavbové aplikace využívající XBP Net:

  • Magic XBP klient, pro vzdálenou vizualizaci měřených dat pomocí sys. Magic XBP
  • Magic XBP Graphs, prohlížení naměřených dat formou grafů
  • Magic XBP gsm, odesílání SMS po síti GSM na základě změny měřených veličin

Pokud by uživatel systému Magic XBP požadoval jiné funkce, může si zajistit vytvoření klientské aplikace vlastními silami. Společnost Gryf HB mu bezplatně poskytneme demonstrační klientský program včetně komentovaných zdrojových textů v jazyce C++. Případně může společnost Gryf HB zajistit vytvoření klientské aplikace podle přání zákazníka.

Cena bez DPH2 968,00 Kč
Cena s DPH3 591,28 Kč
Počet