CZ | EN
Průmyslové » Měřicí systém XBase XBP » Základní vybavení

XBase XBP Graphs

 

Program Magic XBP Graphs je nadstavba universálního měřicího systému Magic XBP. Tato nadstavba umožňuje prohlížet naměřené hodnoty ve formě grafů. Možnosti grafického zobrazení jsou proti základnímu programu Magic XBP rozšířeny o řadu funkcí.

Magic XBP Graphs zobrazuje data z datalogeru, nebo aktuální měřená data „on-line“ základního programu Magic XBP. Předpokladem těchto funkcí je běh základního programu Magic XBP. Dále je možno zobrazená data ukládat do souboru a opětně je načítat pro další zobrazení.

Program Magic XBP Graphs je možno provozovat na počítači s programem Magic XBP nebo na jiném libovolném místě v síti. Podmínkou je samozřejmě propojení těchto počítačů do sítě s protokolem TCP a to, že počítač s programem Magic XBP Graphs musí znát IP adresu počítače s programem Magic XBC (server). 

Program Magic XBP Graphs umí zobrazit naměřené výsledky i ze dvou nezávislých měřicích systémů Magic XBP, jestliže jsou všechny tyto subjekty propojeny pomocí protokolu TCP. Pro podrobnější informace kontaktujte naše techniky.

Společnost Gryf HB připravila prozatím tyto nadstavbové aplikace využívající XBP Net:

  • Magic XBP klient, pro vzdálenou vizualizaci měřených dat pomocí sys. Magic XBP
  • Magic XBP Graphs, prohlížení naměřených dat formou grafů
  • Magic XBP gsm, odesílání SMS po síti GSM na základě změny měřených veličin

Pokud by uživatel systému Magic XBP požadoval jiné funkce, může si zajistit vytvoření klientské aplikace vlastními silami. Společnost Gryf HB mu bezplatně poskytneme demonstrační klientský program včetně komentovaných zdrojových textů v jazyce C++. Případně může společnost Gryf HB zajistit vytvoření klientské aplikace podle přání zákazníka.

Cena bez DPH5 088,00 Kč
Cena s DPH6 156,48 Kč
Počet