CZ | EN
Průmyslové » Měřicí systém XBase XBP » Základní vybavení

XBase XBP

 

Systém XBase XBP zásadním způsobem inovuje dosud známé a standardně používané systémy pro průmyslová měření a řízení technologických procesů. Lze měřit veškeré elektrochemické a fyzikální veličiny s unifikovaným výstupem (př. základních veličin pH, O2, vodivost, REDOX, teplota aj.)

Díky extenzivní modularitě XBase XBP je nyní uživatel schopen v rámci jednoho měřicího systému obsloužit až desítky měřicích míst, kdy se pro vyhodnocování měřených dat používá průmyslové PC.  Významným novým prvkem zařízení je funkce, přes analogové a digitální výstupy, řídit základní technologické procesy (úprava chemismu vody, teploty, hladin průtoků aj.)

Tabulka kompatibility jednotlivých XBase hlavic

 XBC XBMXBP 
Laboratorní hlavice AnoÚprava konektoru
Zakázkový typ kabelu 
Bezdr. laboratorní hlaviceAnoNe Ne 
Ponorné hlaviceÚprava konektoru AnoAno 
Průmyslové hlaviceZakázkový typ kabelu Zakázkový typ kabelu Ano 
Ponorné multiparametrickéÚprava konektoru
 AnoAno 


 

Vlastnosti

  • V základní sestavě provádět měření až na 16 měřicích místech
  • Vysokou přesnost měření s velkým komfortem pro obsluhu
  • Signalizaci překročení nastavených limitů, řízení technologických procesů pomocí digitálních a analogových výstupů
  • Funkce DATALOGERU umožňující sběr naměřených dat v nastavitelném intervalu a v reálném čase
  • Možnost exportu naměřených dat do jiných formátů (DBF, CSV, TXT)
  • Archivace a tisk měřicích a kalibračních protokolů
  • Maximální podpora protokolu SLP (GLP)
  • Záznam a archivace všech činností, které byly na systému prováděny
  • Vizualizace technologie
  • Poskytnutí naměřených dat dalším aplikacím (i po síti) pomocí rozhraní XBC Net nebo Modbus TCP 
Cena bez DPH12 521,00 Kč
Cena s DPH15 150,41 Kč
Počet