CZ | EN
Laboratorní » Procesorové ruční přístroje

GRYF 158 - Konduktometr, pH, mV metr, teploměr

 

Procesorový ruční měřicí přístroj pro měření vodivosti, pH, elektrického napětí a teploty.

GRYF 158 je bateriový ruční měřicí přístroj řízený mikropočítačem. Přístroj je určený pro měření měrné vodivosti roztoků, pH, elektrického napětí a teploty.  Jeho ergonomický tvar umožňuje ovládání jednou rukou, proto je vhodný nejen do laboratoří, ale i pro práci v terénu a provozech. Přístroj se ovládá čtyřmi tlačítky, která jsou obdobná jako u PC: použití směrových šipek, ESCENTER.  Multifunkční displej (LCD) přehledně zobrazuje všechny měřené veličiny i ostatní doprovodné údaje a hlášení. Na displeji je zobrazena hlavní měřená veličina (vodivost, pH nebo mV)  a jako vedlejší doprovodná veličina teplota.

 

Vlastnosti

Funkce měření vodivosti a pH je vybavena automatickou teplotní kompenzací (ATC), tzn. že při měření konduktivity nebo pH se měří současně i teplota, která je použita při výpočtu výsledné zobrazené hodnoty. Funkci automatické teplotní kompenzace je možné vypnout.

K měření vodivosti je použita standardně 4-elektrodová vodivostní cela s integrovaným teplotním senzorem, zaručující přesné měření na všech pěti rozsazích. Teplotní kompenzaci konduktivity je možné zvolit podle známé teplotní závislosti měřeného vzorku v rozsahu 0 až 3 %/ °C nebo podle závislosti uvedené v EN27888 pro přírodní vody.

Pro měření pH lze použít jakoukoli kombinovanou pH elektrodu.

Na vstup mV metru se může připojit elektroda pro měření ORP, nebo různé ISE.  

Pokud je přístroj vybaven napěťovým výstupem, mohou se naměřená data přenést na jiné zařízení (např. zapisovač).

Přístroj je napájen 9V baterií. Pokles jejího napětí je indikován hlášením "Bat". Automatické vypnutí přístroje je nastaveno na 5 min. Funkci automatického vypnutí lze vypnout. 

 

Specifikace

Rozsah měř. vodivosti0,00µS ÷ 200,0 mS
(pět aut./man. přepínaných rozsahů) 
Přesnost měření vodivosti0,5 % ± 1 dig
Konstanta tepl. Korekce0,0 ÷3,0
Teplotní kompenzace automatická  0 ÷ 100 oC
Rozsah měření pH, rozlišení 0 ÷ 14 pH; 0,01pH
Přesnost měření pH± 0,01 pH ± 1 dig.
Vstupní odpor pro pHl012W
Rozsah měření mV, rozlišení± 1500 mV, 1mV
Přesnost měření mV± 1mV ± 1 dig.
Rozsah měření teploty, rozlišení- 50 ÷ 200 oC;  0,1 oC
Přesnost měření teploty± 0,2 oC ± 1 dig
Čidlo teplotyNi 1000, 6180 ppm
Napěťový výstup1dig = 1mV
Napájení9V, baterie typ 6F22
Funkčnost baterie200 h (nepřetržitě)
Cena bez DPH17 458,00 Kč
Cena s DPH21 124,18 Kč
Počet

Příslušenství

Napěťový výstup ručních přístrojů

Detail produktu