CZ | EN
Laboratorní » Procesorové ruční přístroje

GRYF 156 - Konduktometr, teploměr

 

Procesorový ruční měřicí přístroj pro měření vodivosti a teploty.

GRYF 156 je bateriový ruční měřicí přístroj řízený mikropočítačem. Přístroj je určený pro měření měrné vodivosti roztoků a teploty. Jeho ergonomický tvar umožňuje ovládání jednou rukou, proto je vhodný nejen do laboratoří, ale i pro práci v terénu a provozech. Přístroj se ovládá čtyřmi tlačítky, která jsou obdobná jako u PC: ESCENTER.  Multifunkční displej (LCD) přehledně zobrazuje všechny měřené veličiny i ostatní doprovodné údaje a hlášení. Na displeji je zobrazena hlavní měřená veličina a jako vedlejší doprovodná veličina teplota.

Vlastnosti

Funkce měření konduktivity je vybavena automatickou teplotní kompenzací (ATC), tzn. že při měření konduktivity se měří současně i teplota, která je použita při výpočtu výsledné zobrazené hodnoty. Funkci automatické teplotní kompenzace je možné vypnout.

K měření vodivosti je použita standardně 4-elektrodová vodivostní cela s integrovaným teplotním senzorem, zaručující přesné měření na všech pěti rozsazích. Teplotní kompenzaci konduktivity je možno zvolit podle známé teplotní závislosti měřeného vzorku v rozsahu 0 až 3 %/ °C nebo podle závislosti uvedené v EN27888 pro přírodní vody.

Pokud je přístroj vybaven napěťovým výstupem, mohou se naměřená data přenést na jiné zařízení (např. zapisovač).

Přístroj je napájen 9V baterií. Pokles jejího napětí je indikován hlášením "Bat". Automatické vypnutí přístroje je nastaveno na 5 min. Funkci automatického vypnutí lze vypnout. 

 

Specifikace

Rozsah měř. vodivosti0,00µS ÷ 200,0 mS
(pět přepínaných rozsahů aut./man.) 
Přesnost měření vodivosti0,5 % ± 1 dig
konstanta tepl. Korekce0,0 ÷3,0
Teplotní kompenzace automatická  0 ÷ 100 oC
Rozsah měření teploty, rozlišení- 50 ÷ 200 oC; 0,1 oC
Přesnost měření teploty± 0,2 oC ± 1 dig
Čidlo teplotyNi 1000, 6180 ppm
Napěťový výstup1dig = 1mV
Napájení9V, baterie typ 6F22
Funkčnost baterie200 h (nepřetržitě)
Cena bez DPH15 889,00 Kč
Cena s DPH19 225,69 Kč
Počet

Příslušenství

Napěťový výstup ručních přístrojů

Detail produktu