CZ | EN
Laboratorní » Měřicí systém XBase XBC » Základni vybavení

XBase XBC klient

 

Program XBase XBC klient je nadstavbou programu XBase XBC. Umožňuje vzdálenou vizualizaci měřených dat systémem XBase XBC, pomocí protokolu TCP.

Měřená data, které jsou zpracovávány běžícím programem XBase XBC, jsou předávána pomocí TCP serveru dalším aplikacím, v tomto případě je to aplikace XBase XBC klient. Program XBase XBC klient přijímá data ze serveru XBase XBC, a tyto přijaté data zobrazuje. Mimo funkce prostého zobrazení dat má uživatel tohoto programu ještě možnost data ukládat do vlastní uživatelské paměti a do vlastního datalogeru. Tyto paměťové funkce jsou nezávislé na serveru XBase XBC. Program XBase XBC klient je tak možno využít například jako vizualizaci měřených dat na jiném počítači (v jiné místnosti, v jiné budově). Podmínkou je samozřejmě propojení těchto počítačů do sítě s protokolem TCP a to, že počítač s programem XBase XBC klient musí znát IP adresu počítače s programem XBase XBC (server). 

Možnosti využití:

  • Vizualizace měřeného procesu ve „vedlejší“ místnosti nebo budově
  • Možnost využití dalšího nezávislého datalogeru
  • Dohled na měření po síti internet

Společnost Gryf HB připravila prozatím tyto nadstavbové aplikace využívající XBC Net:

  • XBase XBC klient, pro vzdálenou vizualizaci měřených dat pomocí sys. XBase XBC
  • XBase XBC Graphs, prohlížení naměřených dat formou grafů
  • XBase XBC gsm, odesílání SMS po síti GSM na základě změny měřených veličin

Pokud by uživatel systému XBase XBC požadoval jiné funkce, může si zajistit vytvoření klientské aplikace vlastními silami. Společnost Gryf HB mu bezplatně poskytneme demonstrační klientský program včetně komentovaných zdrojových textů v jazyce C++. Případně může společnost Gryf HB zajistit vytvoření klientské aplikace podle přání zákazníka.

Cena bez DPH2 968,00 Kč
Cena s DPH3 591,28 Kč
Počet