CZ | EN
Laboratorní » Měřicí systém XBase XBC » Základni vybavení

XBase XBC gsm

 

Xbase XBC gsm je nadstavba universálního měřicího systému Xbase XBC. Tato nadstavba umožňuje na základě změny měřených veličin odesílat textové zprávy (SMS) po síti GSM, a tím mít neustálý přehled o měřeném systému.

Základní program Xbase XBC (který je vybaven funkcí XBC Net) je s nadstavbou Xbase XBC gsm propojen pomocí protokolu TCP, pomocí něhož Xbase XBC gsm přijímá naměřená data. Podle těchto dat spíná nebo vypíná pomyslné spínače. Stav těchto spínačů je zobrazován v hlavním okně pomocí imitace kontrolek. Na základě stavů těchto spínačů se pak odesílají textové zprávy (SMS) na předem určená telefonní čísla. Pokud je nastavený spínač aktivní, pošle se při dosažení nastaveného stavu SMS zpráva jen jednou. Další SMS by se poslala jen při překlopení do jiného stavu.

Program Xbase XBC gsm je možno provozovat na počítači s programem Xbase XBC nebo na jiném libovolném místě v síti. Podmínkou je samozřejmě propojení těchto počítačů do sítě s protokolem TCP a to, že počítač s programem Xbase XBC gsm musí znát IP adresu počítače s programem Xbase XBC (server). 

Xbase XBC gsm a jeho využití:

  • Neustálá kontrola měřeného procesu pomocí mobilního telefonu, který má uživatel u sebe.
  • Hlášení nestandardních nebo havarijních stavů
  • Příklady jiných zákaznických aplikací:

Příkladů využití může být celá řada. Měřených dat je možno využít k regulaci sledovaného systému, nebo k archivaci získaných dat. Nabízí se také možnost vyhodnocení naměřených výsledků z několika různých míst nebo několika různých veličin do definovaného uživatelského formátu. Způsob (algoritmus) zpracování je čistě na straně zákazníka.

Společnost Gryf HB připravila prozatím tyto nadstavbové aplikace využívající XBC Net:

  • Xbase XBC klient, pro vzdálenou vizualizaci měřených dat pomocí sys. Xbase XBC
  • Xbase XBC Graphs, prohlížení naměřených dat formou grafů
  • Xbase XBC gsm, odesílání SMS po síti GSM na základě změny měřených veličin

Pokud by uživatel systému Xbase XBC požadoval jiné funkce, může si zajistit vytvoření klientské aplikace vlastními silami. Společnost Gryf HB mu bezplatně poskytneme demonstrační klientský program včetně komentovaných zdrojových textů v jazyce C++. Případně může společnost Gryf HB zajistit vytvoření klientské aplikace podle přání zákazníka.

Cena bez DPH2 968,00 Kč
Cena s DPH3 591,28 Kč
Počet