CZ | EN
Laboratorní » Měřicí systém XBase XBC » Základni vybavení

XBase XBC Graphs

 

Program XBase XBC Graphs je nadstavba universálního měřicího systému XBase XBC. Tato nadstavba umožňuje prohlížet naměřené hodnoty ve formě grafů. Možnosti grafického zobrazení jsou proti základnímu programu XBase XBC rozšířeny o řadu funkcí.

XBase XBC Graphs zobrazuje data z datalogeru, nebo aktuální měřená data „on-line“ základního programu XBase XBC. Předpokladem těchto funkcí je běh základního programu XBase XBC. Dále je možno zobrazená data ukládat do souboru a opětně je načítat pro další zobrazení.

Program XBase XBC Graphs je možno provozovat na počítači s programem XBase XBC nebo na jiném libovolném místě v síti. Podmínkou je samozřejmě propojení těchto počítačů do sítě s protokolem TCP a to, že počítač s programem XBase XBC Graphs musí znát IP adresu počítače s programem XBase XBC (server). 

Program XBase XBC Graphs umí zobrazit naměřené výsledky i ze dvou nezávislých měřicích systémů XBase XBC, jestliže jsou všechny tyto subjekty propojeny pomocí protokolu TCP. Pro podrobnější informace kontaktujte naše techniky.

Společnost Gryf HB připravila prozatím tyto nadstavbové aplikace využívající XBC Net:

  • XBase XBC klient, pro vzdálenou vizualizaci měřených dat pomocí sys. XBase XBC
  • XBase XBC Graphs, prohlížení naměřených dat formou grafů
  • XBase XBC gsm, odesílání SMS po síti GSM na základě změny měřených veličin

Pokud by uživatel systému XBase XBC požadoval jiné funkce, může si zajistit vytvoření klientské aplikace vlastními silami. Společnost Gryf HB mu bezplatně poskytneme demonstrační klientský program včetně komentovaných zdrojových textů v jazyce C++. Případně může společnost Gryf HB zajistit vytvoření klientské aplikace podle přání zákazníka.

Cena bez DPH5 088,00 Kč
Cena s DPH6 156,48 Kč
Počet